Menu

PREUS SERVEI MENJADOR 2019/2020

PREUS SERVEI MENJADOR 2019/2020

Els preus del Servei de Menjador Escolar de l´Escola la Caixa pel curs 2019/2020 són:

Usuari  fixe  6,20 €  (alumne/a i dia)

Usuari esporàdic 6,80€   (alumne/a i dia)

 

Les quotes mensuals dels usuaris/es fixes per a un total de 176 dies lectius són les següents:

Alumnat de P3 (173 dies lectius) Setembre 55,8 € i d´Octubre a Maig 127,1 €  (alumne/a i mes).

Resta d´alumnat (176 dies lectius) Setembre 74,40 € i d´Octubre a Maig 127,1€  (alumne/a i mes).

 

*Recordem que en el mes de Juny no es passa rebut als usuaris fixes de tot el curs.

*Aquest curs P3, P4, P5, 1r i 2n portaran la bata a l´hora de menjador. La resta de cursos no l´ hauran de portar.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços