Logo
Imprimir aquesta pàgina

Iniciem el Projecte de Convivència de l'Escola

Iniciem el Projecte de Convivència de l'Escola

Al llarg d’aquest curs i l’inici del proper una comissió formada per pares, mares, mestres i col·laboradors del centre està elaborant el Projecte de Convivència del Centre. Us demanem la vostra participació omplint aquesta enquesta que us fem arribar.

L'enquesta que s'ha repartit avui als alumnes és anònima i només cal presentar una enquesta per família.  Al full heu de posar el curs o cursos que fan el vostres fills/es i els anys que porteu formant part de la nostra comunitat educativa.

Aquesta visió del què valoreu o del què preocupa, servirà per poder tenir en compte les opinions de tothom i poder elaborar un document pràctic i útil, que reflecteixi les inquietuds de tothom i doni resposta a les necessitats de la nostra  comunitat educativa per tenir una bona convivència.

Posarem una bústia a l’entrada del vestíbul, on deixareu l’enquesta.

Podeu retornar l’enquesta des del 19 de febrer al 4 de març.

Més informació del Pla de Convivència: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia

Escola La Caixa © 2016.