Menu

Informacions de la vaga del 16 de maig

Informacions de la vaga del 16 de maig

Davant la convocatòria de vaga del dia 16 de maig, us fem arribar la informació de com pot afectar aquest dia al funcionament del nostre centre.

Aproximadament un 80 % de la plantilla de mestres farà vaga. Per tant, no es realitzarà l’activitat lectiva de qualsevol dia. Aquells alumnes que assisteixin al Centre seran atesos pel professorat que garantirà els serveis mínims establerts.

Als alumnes que siguin usuaris de menjador i no assisteixin a l’escola, se’ls retornarà l’import complert del dia. Hi haurà acollida matinal i activitats extraescolars.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços